Tato stránka nepodporuje starší prohlížeče Explorer

Akce Aibiš

Tématem dobové agitky Josefa Kainara Akce Aibiš v režii Alfréda Radoka byla manipulace s veřejným míněním prostřednictvím vizuálního zpravodajství. Téma si tak řeklo o své ztvárnění – použití filmové projekce. Svobodovy návrhy i fotografie z představení jasně mluví o silném vlivu meziválečné avantgardy, Bauhausu i Theatergraphu Miroslava Kouřila a E. F. Buriana
Tyto inscenační postupy Svoboda s Radokem plně rozvinuli v následující zakázce pro Ministerstvo kultury a školství – reprezentaci Československa na Mezinárodní výstavě EXPO 58 v Bruselu. 

Josef Kainar: AKCE AIBIŠ
Divadlo satiry, Praha
premiéra: 15. 11. 1946
režie: Alfréd Radok  
kostýmy: Vladimír Doležal

Více informací o inscenaci