Tato stránka nepodporuje starší prohlížeče Explorer

Clavigo

Do Schauspielhausu v Curychu přizval Henning Brockhaus Svobodu k inscenaci hry Johanna W. Goetha Clavigo. Fotografie z realizace ukazují krásné prostory klasické uměřenosti. Scénický reliéf tvořila sestava stěn – projekčních pláten. Magické interiéry vznikly kompozicí architektonických segmentů, částečně reálných, částečně snových, zkreslených posunem perspektivy už na diapozitivu, a volbou úhlu, z něhož se promítaly. Makrodetaily a celky se prolínají, vedle sloupořadí je velký detail dívčí tváře. Všechny scény jsou vyladěny do modrozelené barevnosti, od temných až po bělavé odstíny.

Johann Wolfgang Goethe: CLAVIGO
Schauspielhaus, Zürich
premiéra 28. 1. 1993
režie: Henning Brockhaus
kostýmy: William Orlando

Více informací o inscenaci