Tato stránka nepodporuje starší prohlížeče Explorer

Podzimní zahrada

Hra Lillian Hellmanové Podzimní zahrada je „čechovovská“ hra o lidech, kteří se vlečou životem, ale předstírají, že žijí správný, „normální“ život. Svobodův scénický návrh i realizace jsou příkladem přístupu režiséra Radoka k realistickému interiéru: tentokrát nikoliv disproporcionalita jednotlivých segmentů, ale naddimenzovanost celého prostavěného interiéru salónu s terasou. Zásadní roli v této scénografii sehrála barevnost, resp. nebarevnost: myší šeď jevištní stavby, mobiliáře i rekvizit tvořila pozadí pro křiklavě barevné kostýmy Erny Veselé (1908-1990). Tyto kostýmy včlenil Svoboda již do svého návrhu jako nedílnou součást své scénografie!

Lillian Hellmanová: PODZIMNÍ ZAHRADA
Národní (Tylovo) divadlo, Praha
premiéra 28. 6. 1957
režie Alfréd Radok
kostýmy Erna Veselá

Více informací o inscenaci