Tato stránka nepodporuje starší prohlížeče Explorer

Srpnová neděle

Uvedení hry českého básníka Františka Hrubína Srpnová neděle na scéně Národního (Tylova) divadla v Praze byla důležitým mezníkem ve scénografickém díle Josefa Svobody. Režisérem Srpnové neděle byl Otomar Krejča (1921-2009), další významná osobnost českého divadla, která zásadně ovlivnila Svobodovu práci.
Hlavním úkolem Krejčovy koncepce bylo uvádět hry současných českých autorů, které by rezonovaly s pocity současníků a hledat k tomu odpovídající režijně-scénografická řešení. Hrdinou Hrubínovy hry byla atmosféra jednoho srpnového dne na břehu jihočeského rybníka. Proto byla scénografie určující.
Svoboda pracoval ve velkém formátu s projekčními plochami jako prostorotvorným prvkem. Dvě projekční plochy svíraly úhel 45 stupňů a vytvářely klínový prostor, který se rozevíral směrem k hledišti. Bylo to výtvarně i konstrukčně zcela nové řešení, které mělo nekonečnou hloubku, bylo pro herce přirozené, neboť je neomezovalo v pohybu – prostor byl absolutně umělý, tedy divadelní. Realizace předčila všechna očekávání: scénu vyplnila nádherná iluze břehu a širé vodní plochy, která se v mihotání světel a stínů větví jen tušených mohutných stromů rozlévala až do hloubky scény pod vysokou, proměnlivou oblohou. Světlem a projekcí vytvářela i dramatický čas hry – jeden celý den.

František Hrubín
SRPNOVÁ NEDĚLE
Národní (Tylovo) divadlo, Praha
premiéra 25. 4. 1958
režie Otomar Krejča
kostýmy Jindřiška Hirschová

Více informací o inscenaci