Tato stránka nepodporuje starší prohlížeče Explorer

Josef Svoboda 100

Výstava skončila 10. ledna 2021

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) připravil při příležitosti výročí narození scénografa
Josefa Svobody (1920–2002) výstavu JOSEF SVOBODA 100
Koncept výstavy rekapituluje přes třicet technicky i umělecky nejvýznamnějších tuzemských i mezinárodních inscenací. Pokrývá období téměř šedesáti let a zachycuje spolupráci s nejvýznačnějšími režisérskými osobnostmi českého i světového divadla.
Vzhledem k současným mimořádným opatřením si IDU připomene osobnost Josef Svobody virtuálně, prostřednictvím online výstavy.

Josef Svoboda pozdvihl techniku na úroveň uměleckého vyjadřovacího prostředku: s její pomocí vytváří metaforičnost scénického prostředí, jeho strukturu hmotnou, architektonickou i filosofickou. Do pojmu scénografie zahrnul oblast celého uměleckého i technického provozu: od výtvarných předpokladů a vzdělání, přes režijní smysl až po ovládání pomocí oborů – osvětlování, matematiky, fyziky, optiky. Jejich detailní znalost dovoluje scénografovi ovládnout celý prostor divadla, jeviště a hlediště. 
Věra Ptáčková: Josef Svoboda, Divadelní ústav, 1983.

Uvědomila jsem si, že Svobodovo dílo, na první pohled tak rozmanité, je ve skutečnosti velmi kompaktní. S postupem práce mě stále více zajímal Svobodův dramaturgicko-režijně-scénografický přístup k inscenovanému dílu. Porozuměla jsem jeho posedlosti divadlem. Tato vášeň šla ruku v ruce s jeho fascinací technickými a technologickými objevy.
Helena Albertová: Josef Svoboda – scénograf, Institut umění – Divadelní ústav, 2012.